At være med det, der er

Følelser kan være svære at rumme. Det fortæller vores tanker os i hvert fald ofte. Det er derfor vi kan bruge rigtig meget energi på at undgå at mærke de følelser der er.

Følelser kan dulmes med mad, sukker eller alkohol eller afledes med træning, mobilen eller serier. Eller vi kan være på konstant jagt efter den næste selvhjælpsteknik, spirituelle forståelse eller terapiform, som kan hjælpe os ud af de følelser, som vi ikke ønsker at mærke og ikke kan rumme.

Men er det nu sandt at vi ikke kan rumme de følelser? Eller er det blot noget vi konkluderede engang som små, hvor vi måske blev overvældede af svære følelser og ikke fik hjælp til at være i det?
Er det bare vores sind der gør det bedste for at passe på os, måske på samme måde som vi selv blev mødt engang, hvor hjælpen fra den voksne kunne bestå i at blive afledt?

Følelserne er vores venner. Vi skal ikke aflede eller fikse dem. Det er sansninger og kropslige fornemmelser som fortæller os noget vigtigt om vores oplevelse og det er derfor vigtigt at mærke dem. Og ved at mærke følelserne lærer vi også at stole på dem og dermed på os selv – virkelig at stå ved sine følelser er i høj grad at styrke sit selvværd og fornemmelse af plads i verden!

Både kropsterapi og indre barn terapi handler om at mærke det der er, at møde det og rumme det i et trygt rum og erfare at følelserne ikke er farlige. Og jeg er klar til at hjælpe dig hvad end det er fysiske følelsesudtryk eller sansninger fra barndommen, der står i vejen for at du har svært ved at finde ro i det der er.

Felt