Et (billed)sprog for kroppen

Ordene er hovedets sprog, kroppen taler i billeder.

Det er selvfølgelig en forenklet fremstilling. Men min oplevelse er hos nogle klienter, når jeg spørger til hvordan en berøring eller tryk føles, så leder de i hovedet efter et svar, og så kommer der ofte et meget neutralt udtryk som ‘fint nok’ eller OK. Mens andre klienter kan udtrykke et svar i billeder, såsom ‘der er en vulkan i maven’, ‘det er som et magisk tåget landskab’ eller ‘det føles som noget, der er frosset’.

Som behandler foretrækker jeg langt billedsvarene (jeg er faktisk helt vild med dem, kroppens billeder er magiske!), for det betyder, at klienten bruger sin højre hjernehalvdel, den kreative hjernehalvdel, som har kontakt til intuitionen, følelserne og det spontane udtryk. Den del af hjernen, der opfatter i helheder og sammenhænge.

Og når vi bruger den kreative hjernehalvdel, så får kroppen et (billed)sprog – og det giver en unik mulighed for at danne forbindelse mellem den ydre og den indre verden. Det åbner op for en indre kontakt på et dybt plan hos klienten. Så når vi under behandlingen i dialogen bruger og leger med billedsproget oplever jeg, at vi kan komme dybere ind i kroppens og psykens energetiske lag.Hvorimod når vi bruger vores analytiske venstre hjernehalvdel, så er vi i det logiske, matematiske univers, hvor vi skal forstå for at kunne udtrykke. Så er vi oppe i hovedet. Og så kommer vi ofte til kort, når det er følelser og sanser, der skal beskrives. Derfor tyr mange til de neutrale udtryk som ‘fint nok’, når vi leder i den venstre hjernehalvdel efter et svar, der ikke findes der.Men der er en interessant og måske lidt drilsk ‘finte’ i dette, for selve det talte sprog, ordene, hører den venstre analytiske hjernehalvdel til, så det kan kræve øvelse i sig selv, at bruge ord om det, der sker i den højre hjernehalvdels univers. Selve ordene kan blive mangelfulde.

Så kan tegning og maleri være en måde at udtrykket det på – naturligvis ikke under behandlingen – men en proces, hvor klienten inddrager egne oplevelser med at skabe billeder, fx kunstterapeutisk, kan være meget givende at kombinere med kropsbehandlinger. Så brug den højre hjernehalvdel og find kroppens billeder frem, når du får behandling!

Nyere forskning gør dog vistnok op med, at hjernen er så opdelt i to halvdele, der tager sig af hvert sit, men det er sådan set heller ikke så vigtigt her, jeg bruger det her lige så meget som symbol på to forskellige måder at tænke på.

Felt